Het clubuis is weer open!

Het clubuis is weer open!
4 juli 2020 Freddy

Beste leden,

We hebben vanuit de gemeente nu ook officieel het bericht gekregen dat de kantine per 1 juli 2020 weer open kan. Zie hieronder de details hierover:

Vanaf 1 juli is verdere verruiming van de sportmogelijkheden inclusief de sportkantines toegestaan. Hiervoor heeft Vereniging Sport en Gemeenten samen met NOC*NSF het protocol “Verantwoord Sporten” aangepast.

De verruimingen bieden weer meer kansen om te sporten: Binnensport is weer toegestaan en sportscholen kunnen binnen starten. Een andere verruiming betreft de 1,5 meter regel. Deze geldt niet meer tijdens trainingen en wedstrijden. Maar tegelijkertijd geldt hierbij wel een beperking: Tijdens verblijf voorafgaand aan de training of wedstrijd, en na afloop geldt wél de 1,5 meter regel.
Ook kleedkamers en douches kunnen weer gebruikt worden, maar ook hier met toepassing van de 1,5 meter regel. Een andere verruiming betreft het toelaten van publiek: maximaal 250 mensen buiten en maximaal 100 mensen binnen. Maar wel met toepassing van de 1,5 meter.

Sport- en verenigingskantines mogen eveneens per 1 juli open. In het protocol Verantwoord Sporten is aangegeven dat hierbij de richtlijnen uit het protocol van Koninklijke Horeca Nederland moeten worden gevolgd.

Mvgr, het bestuur TV Bergh.