Lid worden

Hoe kan ik lid worden van TV Bergh?

 

Belangrijke informatie over het lidmaatschap van TV Bergh.

  • Het lidmaatschap geldt voor het gehele kalenderjaar.
  • Het lidmaatschap wordt elk jaar automatisch verlengd.
  • Opzeggen lidmaatschap altijd vóór 31 december van het kalenderjaar per e-mail (ledenadm@tvbergh.nl) of brief aan de ledenadministratie. De opzegging wordt altijd door de ledenadministratie bevestigd. Deze bevestiging is uw bewijs van tijdige opzegging lidmaatschap.
  • Contributie en eventueel andere kosten zullen, tenzij andere afspraken zijn gemaakt, per Euro-Incasso worden geïnd. Gegevens v.w.b. IBAN, BIC en Incasso ID zie voorzijde (pagina 1) van het inschrijfformulier.
  • Speciale acties t.a.v. contributie- en/of lesgeldkorting gelden alleen voor nieuwe leden die nog nimmer lid zijn geweest. Afwijkingen in contributie kunnen alleen door het Dagelijks Bestuur schriftelijk worden verleend, aanvragen gaan via de ledenadministrateur.
  • Op de website van TV Bergh is informatie te vinden over onder meer toernooien en tennislessen. Verder ontvangt u regelmatig digitale informatie.

Is het tennisweer?

15° Humidity: 88%
Clouds: 100%
Wind(SSW): 12kph
bewolkt
vrijdag
15° 15°
zaterdag
16° 14°
zondag
13° 14°
maandag
18° 11°
dinsdag
12°
woensdag
11°

Contributie en soorten lidmaatschap 2020

Leeftijd

Contributie 2019

Afkoop bardienst*

Jeugd t/m 12 jaar (incl. 12 lessen)

€ 135,00

Junior 13 t/m 17 jaar

€ 80,00

Student 18 jaar en ouder**

€ 80,00

€ 20,00

Senior 18 jaar en ouder (incl. 5 gratis lessen voor nieuwe leden)

€ 160,00

€ 20,00

Ouder-kind oefenen (de ouder tennist alleen met kind)

€ 30,00

Rustend Lid

€ 15,00

*voor de bardiensten wordt ieder jaar 20 Euro in rekening gebracht. De inning vindt gelijktijdig met de contributie plaats. We gaan ervan uit dat elk lid twee keer per jaar bardienst draait. Per keer krijg je 10 Euro terug, met een maximum van 20 Euro.

**alleen met inleveren kopie geldig inschrijfbewijs goedgekeurde onderwijsinstelling of kopie studentenkaart, anders geldt het seniortarief

Gezinskorting

Elk derde en volgend gezinslid krijgt 25 Euro korting op de contributie. “Baangebruik ouderkind” en “Rustend lid” telt niet mee voor gezinskorting.

Het getekende inschrijfformulier-2020 kunt u inclusief pasfoto mailen naar ledenadm@tvbergh.nl of per post sturen naar TV Bergh, Postbus 45, 7040 AA ’s‑Heerenberg.