Lid worden

Hoe kan ik lid worden van TV Bergh?

Proeflidmaatschap?

“Maak kennis met tennis”:

  • alleen geldig als je nog niet eerder getennist hebt c.q. lid bent geweest.
  • 3 maanden proeflidmaadschap
  • eenmalig € 25,-

Belangrijke informatie over het lidmaatschap van TV Bergh.

  • Het lidmaatschap geldt voor het gehele kalenderjaar.
  • Het lidmaatschap wordt elk jaar automatisch verlengd.
  • Opzeggen lidmaatschap altijd vóór 31 december van het kalenderjaar per e-mail ([email protected]) of brief aan de ledenadministratie. De opzegging wordt altijd door de ledenadministratie bevestigd. Deze bevestiging is uw bewijs van tijdige opzegging lidmaatschap.
  • Contributie en eventueel andere kosten zullen, tenzij andere afspraken zijn gemaakt, per Euro-Incasso worden geïnd. Gegevens v.w.b. IBAN, BIC en Incasso ID zie voorzijde (pagina 1) van het inschrijfformulier.
  • Speciale acties t.a.v. contributie- en/of lesgeldkorting gelden alleen voor nieuwe leden die nog nimmer lid zijn geweest. Afwijkingen in contributie kunnen alleen door het Dagelijks Bestuur schriftelijk worden verleend, aanvragen gaan via de ledenadministrateur.
  • Verder ontvangt u regelmatig digitale informatie.
CONTRIBUTIE EN SOORTEN LIDMAATSCHAP 2023

LEEFTIJD

CONTRIBUTIE 2023  /

AFKOOP BARDIENST*

Pupil t/m 12 jaar (1)

€                         25,00

-

Ouder-Kind (pupil) (6)

€                         50,-

-

Junior 13 t/m 17 jaar (2)

€                         55,00

-

Student 18 jaar en ouder (3)

€                         85,00

-

Senior 18 jaar en ouder

€                       170,00

(4)

Ereleden

€                            0,00

-

Leden van verdiensten

€                            0,00

-

Ondersteunende leden

€                          95,00

-

Niet spelende leden

€                           17,50

-

Zomer / proeflidmaatschap (5)

€                          25,00

-

Competitie lidmaatschap

€                          25,00

-

 

(1) Een pupil wordt junior in het kalenderjaar als de leeftijd van 13 jaar wordt bereikt.

(2) Een junior wordt student of senior in het kalenderjaar dat de leeftijd van 18 jaar wordt bereikt.

(3) Voltijdstudent ingeschreven bij een erkende opleiding.

(4) * De contributie voor senioren is exclusief € 20 voor de afkoop van de bardienst. deze wordt gelijktijdig geincaseerd met de contributie.

(5) Het zomer/proeflidmaatschap is voor een periode van 3 maanden. Hiervan kan slechts 1 x gebruik worden gemaakt. Daarna alleen jaarlidmaatschap mogelijk.

(6) De ouder betaald € 50,- voor een lidmaatschap en kan daarmee ongelimiteerd met eigen kind/kinderen tennissen. Dit kind/kinderen heeft bij de vereniging een pupil lidmaatschap. Een tennisspel met een ander lid is niet toegestaan. Daarvoor bestaat het Senior lidmaatschap .  

(7) Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken.